AKTUALNOŚCI

Lubelska 75A
23-200 Kraśnik

81 825 09 74
info@kpm.krasnik.pl

AKTUALNOŚCI

Informujemy, że punkty kasowe czynne są
w obydwu dzielnicach m. Kraśnika.

W  DZIELNICY  FABRYCZNEJ  -  UL.  KWIATKOWSKIEGO 12

GODZINY OTWARCIA KASY:
Poniedziałek       7:30 - 15:15

Środa                  7:30 - 15:15
Piątek                 7:30 - 15:15

W DZIELNICY  LUBELSKIEJ  -  UL. LUBELSKA 75 A

GODZINY OTWARCIA KASY:

Wtorek                8:00 - 15:15
Czwartek             7:30 - 15:15


PROSIMY O  ZACHOWANIE  SZCZEGÓLNEJ  OSTROŻNOŚCI
PODCZAS  DOKONYWANIA  PŁATNOŚCI. 
PROSIMY  O  DEZYNFEKOWNIE  DŁONI 
ORAZ  ZASŁANIANIE  NOSA  I  UST  W  PRZESTRZENI  PUBLICZNEJ
.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------


Celem zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się groźnego dla zdrowia i życia wirusa oraz szerzenia infekcji 
i ewentualnych zachorowań, zwracamy się z prośbą o ograniczenie kontaktów bezpośrednich (osobistych) w biurach Spółki.
Proponujemy, aby wszelkie bieżące sprawy załatwiali Państwo telefonicznie lub drogą e-mailową.
Z góry dziękujemy za zrozumienie i zastosowanie się do powyższej prośby.

Odpowiedzialne zachowanie pomoże chronić nas wszystkich przed groźną infekcją i zachorowaniem.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------


ZEBRANIA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację związaną z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego o unikaniu skupisk ludzi informujemy, że nieprzeprowadzone roczne zebrania sprawozdawcze Wspólnot Mieszkaniowych zostaną zwołane w późniejszym terminie.
O terminie przeprowadzenia zebrań poinformujemy Państwa stosownym zawiadomieniem.

Przełożenie zebrania na termin późniejszy, umożliwiający jego prawidłową i bezpieczną organizację, nie podważy ważności podjętych na nim uchwał.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------