Kraśnickie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.

ul. Lubelska 75 A
23-200 Kraśnik

NIP : 715-17-22-752

REGON : 432644266

SĄD REJESTROWY:

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku,

VI Wydział Gospodarczy

KRS 0000165187
 

Wysokość kapitału zakładowego 3 561 000,00 zł